Tarot Falı

Eski Mısır’dan Günümüze: Tarot Falı

Tarot’un ortaya çıkış tarihi ve kelime anlamı tam olarak bilinmemekle birlikte bazı varsayımlara göre eski Mısır’da “Kral Yolu” anlamına gelen “Tarosh” kelimesine dayanır. Başka bir varsayım ise Latince’de çark anlamına gelen “Rota” kelimesinden türemiştir. Tarot kelimesinin doğumdan ölüme kadar sürekli devreden bir çark olduğu anlamını taşır. Tarot ortaya çıkış itibarıyla bir fal bakma aracı olmaktan ziyade oyun amaçlı kullanılmıştır. Oyunun fal bakma işlemiyle yollarının kesişmesinin hangi tarihe dayandığı ise tam olarak bilinmemektedir.

Bakırköy tarot falıTarot, yetmiş sekiz karttan ve iki ana bölümden oluşur. İki ana bölümün ilki elli altı karttan oluşan “Küçük Sırlar” (minor arcana) seirisi ve ikinci bölümü ise yirmi iki karttan oluşan “Büyük Sırlar” (major arcana) serisidir. Bir teori, büyük sırlar serisi kartlarının daha eskiye dayanan bir kökeni olduğunu var saymakta, küçük sırlar serisi elli altı kartının ortaya çıkışını ise Orta Çağa dayandırmaktadır.

Kartlar beş yüz yılı aşan bir tarihe sahiptir. Ama bununla beraber başka bir teori de sembol ve resimlerin, özellikle büyük sırlar serisine ait yirmi iki kartın, insanlığın başlangıcından itibaren batılı ruhun sembolleri olduğunu söylemektedir. Tarot falında kartların yorumu okuyucudan okuyucuya değişiklik göstermektedir.

Bu kartlar yorumculara hem görünen ve bilinen hem de görünmeyen ve bilinmeyen durumları tanımlamada yardımcı olurlar. Olayların gerçekleşme zamanı hakkında net olmasa da yakın bir bilgi verirler. Kartlar, falı bakılan kişiye belli başlı olaylar hakkında uyarılar verir veya onları teşvik eder. Çoğu zaman farkında olunan ama gözardı edilmiş şeylerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur.

Tarot falı özel insanlara bakılan bir falmış gibi lanse edilmesine karşın tarot falı bakan kişi her anı ve her insanı özel kabul eder. Zaman ve mekanın tarot falı bakan veya bakılan kişi için bir önemi yoktur. Ancak tarot falını bakacak kişinin konsantre olabilmesi için kendine göre dizayn ettiği bir ortamda daha sağlıklı sonuçlar alacağı muhakkaktır. Tarot falı için önemli olan içinde bulunulduğu andır. Kartlar buna göre değerlendirilir ve falı bakılan kişiye hayatını yönlendirilecek bilgiler sunulur. Unutulmamalı ki yaşanılan anlar bir sonrakinin habercisi konumundadır.

 

Geleceğe En Çok Işık Tutan Fal: Tarot Falı

İnsanlar geçmişten bugüne kadar geleceği öğrenmek için farklı yollar izlemişlerdir. Bu yöntemlerin içinde en çok kullanılanı, Tarot olmuştur. Tarot, yüzyıllardır başarılı sonuçlar vermiştir.

Bakırköy tarot falıTarot, yüzyıllardır kullanılmakta ve günümüzde fal olarak nitelendirilmektedir. Gizemcilere göre ise Tarot asla bir fal değildir. Tarot’un bir kehanet yöntemi olduğunu kesin olarak kanıtlayan ve bir belgeye dayalı bilgi yoktur. Kartların çiziminde MS 618 tarihinde Çin’de egemen olan Tang Hanedanı zamanındaki paraların örnek alındığı zannedilmektedir.

Kartlar geçen zamanla birlikte değişik kültürlerde pek çok şekle bürünmüş olsa da, sembolik figürleri değişmemiştir.

Bilinen ve kullanılan bir çok türü vardır. Simya Tarot’u, Rider Waite Tarot’u en çok kullanılan örneklerindendir. Tarot’tan istenilen faydayı sağlamak için en önemli adım, kartların anlamlarına inanmaktır.

Geçmişi ve geleceği hiç birimiz değiştiremeyiz. Fakat kartlara verdiğimiz enerji sayesinde sorduğumuz sorulara alacağımız cevaplarla merak ettiklerimizi öğrenebiliriz ve yönümüzü belirleyebiliriz.

Tarot kartlarının iç dünyanıza yol göstermesi dileklerimizle.

 

Bakırköy’deki en iyi Fal Cafe mekanı olan Cafe Fincan’da sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. 2009’dan beri Bakırköy’deki en iyi Fal Cafe.